Forside Ph.d.-afhandling CV Kurser Institut for Kunst- og Kultur Det Kgl Teater English
Nila Parly
Lupinvej 5
3450 Allerød
Tlf : 26 13 09 09
Publikationer
A Wonderfully World-Demoniac Woman Wagners kvindefigurer Svanesange Wagner-mit Weib und Seele Dø, diva, dø! Visions of the Ring Flying a Wagner Kite Kundrys afspejlinger


Publikationsliste

Nila Parlys bog (172 sider):"Kundrys afspejlinger. Parsifal 1882 - Salome 1905 - Lulu 1937". Forlaget Multivers Academic. 2004. ISBN: 87-7917-072-2.
Resumé: Richard Wagners femme fatale-agtige Kundry-skikkelse fra musikdramaet Parsifala (1882) er en af de mest fascinerende kvindefigurer i operahistorien, og hendes dæmoniske skygge strækker sig ind over Fin-de-Siècle-tidens øvrige kunstretninger og helt ind i den moderne tids psykoanalyse. Da opførelser af Wagners mesterværk stadig finder sted i Europas førende operahuse, er en diskussion af Kundrys "sindssyge" karakter og udtryksform både aktuel og relevant: Hendes dæmoniske personlighed trænger nemlig ud over scenekanten og påvirker os alle, ikke mindst kvinderne i salen, som i kunstoplevelsen identificerer sig med den udstødte og i forbifarten glemmer, at Kundry ikke er en kvinde, men et "kvindebillede" skabt af en mand, hvis forhold til det kvindelige element var yderst ambivalent. Afhandlingen beskæftiger sig - ud over med Kundry selv - også med hendes to mest markante musikdramatiske afspejlinger - Richard Strauss' Salome (1905) og Alban Bergs Lulu (1937) - deres tekstlige og musikalske udtryk analyseres, og der trækkes tråde mellem værkerne. De kunst- og socialhistoriske aspekter af de dyriske arketyper diskuteres, og resultaterne perspektiveres med analyser af typens gestalt i udvalgte værker fra den samtidige litteratur og billedkunst.

Pressen skrev:

"Det lille danske forlag Multivers udgiver en serie med universitetsafhandlinger i bogform. Seriens tredje musikudgivelse er et bearbejdet speciale om kvindeskikkelsen Kundry fra Wagners 'Parsifal'. Og kan man følge med på højt niveau, er her dristige nyfortolkninger at lade sig inspirere af og provokere af. Forfatteren har sat sig for at spore det, hun i bogens titel kalder for 'Kundrys afspejlinger' i operahistorien efter Wagner. Urkvinden Kundry er, set i Nila Parlys optik, et eksempel på den klassiske luder og madonna. Der forskes i musikalske motiver, i operaernes dramaturgi og i tonearters betydning for at påvise hendes slægtskab med den perverse teenager Salome hos Strauss og den fatale Lulu hos Berg, ligesom der refereres omhyggeligt til eksisterende faglitteratur ved hjælp af noter. Multivers skal roses for modet til at sende så snæver faglitteratur på markedet. Her er det ikke nok at være operaelsker. Man skal være musikvidenskabeligt uddannet for at kunne læse forfatteren over skulderen."
Thomas Michelsen, Politiken d. 15.05.04.

"Wagner konstruerede sin komplekse og uudgrundelige kvindeskikkelse [Kundry] på baggrund af en række kvindefigurer i Wolfram von Eschenbachs middelalderdigt 'Parsifal'. Fascinationskraften ved denne figur var imidlertid så stor, at flere komponister lod sig inspirere af hende, tydeligst hos de to nævnte (Strauss og Berg).
Allerede Carl Dahlhaus påpegede denne linje, men Nila Parly understøtter linjen med musikanalytiske detailstudier og påviser, hvorledes Wagners tematiske arbejde belyser Kundry-figurens mange lag. Desuden påviser hun, hvorledes både Strauss og Berg anvender tematiske fragmenter fra Wagners 'Kundry'-musik i den musikalske udformning af deres gådefulde kvindeskikkelser, hvilket er en interessant undersøgelse. Endelig giver Parly sin fremstilling en særlig kvindehistorisk vinkel ved at anlægge feministiske perspektiver. Og dette gøres vel at mærke yderst sobert og redeligt. Værket er ikke specielt let læst - det er en udpræget akademisk tekst. Men er man indstillet på det, er det en spændende bog om en meget fascinerende skikkelse i nyere opera. Og så er den kønsspecifikke vinkel på stoffet god og perspektivrig."
Erik H.A. Jacobsen i Dansk Musik Tidsskrift (dmt) nr. 8, 2003/04.